Pálinkás Szilvia: Genomba zárt örökség

Pálinkás Szilvia: Genomba zárt örökség. Vajon te mindent tudsz a családodról?

Igaz történetet mesél el a Genomba zárt örökség című könyv. A szerző ükanyjának, Musza Istvánné Bor Teréziának életét ismerhetjük meg, aki Kiskunhalason élt javasasszonyként. A könyv története részben fiktív, de főszereplői Bor Terézia, Musza István, Lantos György és Gyenizse Sándor valóban egykor élt, létező személyek voltak.
A történetben ismert halasi emberek (pl. Vári Szabó polgármester), helyszínek (pl. Fejeték-mocsár) is megjelennek. (tovább…)

Megemlékezés Vári-Szabó Istvánról, halálának 115. évfordulója alkalmából


Vári-Szabó István -Kiskun-Halas Helyi Értesítője 1940. 6. évf.  40. szám

Kiskun-Halas Helyi Értesítője 1906. 6.évfolyam. 40-es szám

Megemlékezünk Vári-Szabó István halálának 115 éves évfordulójáról. Ez a cikk  az 1906-ban kiadott, 6. évfolyam, 40-es számú Kiskun-Halas Helyi Értesítőben jelent meg. Városunkról olvashatnak további izgalmas cikkeket HalasPress Adatbázisunkban.

Vári Szabó István.
“Őszinte megilletődéssel adjuk hírül, hogy Vári Szabó István nyugalmazott polgármester egyházkerületi, főgondnok és 1848/49-iki honvéd-kapitány, szeptember hó 26-án hetvenkilenc éves korában meghalt. Az elhunyt, ki közel három évtizedig volt városunk polgármestere, amely vitéz bajnoka volt a szabadságharcnak, ép úgy érvényesítette tudását, szorgalmát és hazaszeretetét a polgári életben is. Amily lelkes katona volt a harcban; ép oly fáradhatatlan munkása volt az egyháznak. Érdemeit alig néhány évvel ezelőtt maga a király is elismerte, a Ferenc József rend lovagkeresztjét adván neki jutalmul.
Vári Szabó István a jogot Pozsonyban elvégezvén, a hadbírói pályára lépett. Alig kapta meg a tiszti rangot, mikor a szabadságharc kitört. Az elsők között állott be honvédnek, és rövid idő alatt századosi rangot kapott. Már 1849 elején mint a 38. honvéd-zászlóalj kapitánya ment az aradi táborba. Ott volt az aradi várat
ostromló magyar seregben Vécsey tábornok parancsnoksága alatt egész a vár feladásáig. Innen a táborral Temesvár alá vonult és részt vett az ottani küzdelmekben. Július végén zászló-alját Damjanich parancsnoksága alatt az aradi vár őrségébe osztották be és így ismét Aradra jutott. Vári Szabót augusztus 7-én Kossuth Lajos azzal a rendelettel küldte Bem tábornokhoz, hogy a tábornok siessen Temesvárra és ott vegye át a sereg főparancsnokságát. Értesítvén egyúttal Bemet, hogy addig Görgey is meg fog érkezni, és a jobb szárnyon ott lesz harmincezer emberrel.

Vári Szabó marha-hajcsár ruhában indult útnak és másnap kora reggel elérte Soborsint Zám alatt Erdély felől jövő ellenséges előőrsökkel találkozott, akik feltartóztatták megvizsgálták iratait és már-már útnak bocsájtották, mikor az, egyik tisztnek gyanúja támadt; megmotoztatta, de szerencsére a jól elrejtett rendeletet nem találták meg nála, mire tovább folytathatta útját. Facset táján az országúton találkozott Bemmel, átadta neki a parancsot ki azt elolvasván csak annyit mondott rá, hogy már késő. Világos után besorozták az osztrákok közlegénynek és Olaszországba vitték, honnan csak
tekintélyes váltságdíj lefizetése után menekült meg. Az alkotmány helyreállítása után polgármester lett és mint ilyen dolgozott hosszú időn keresztül a köz javára. Mintegy három éve visszavonult a város vezetésétől és leginkább csak egyházi ügyekkel foglalkozott. — Haláláról a család, a város, a gazdasági bank és az egyháztanács külön-külön gyászjelentést adott ki. Temetése pénteken történt meg nagy részvét mellett.”

 

Helytörténeti adatbázis


Az archívum a Martonosi Pál Városi könyvtárban megtalálható hagyományos papíralapú és mikrofilm alapú gyűjtemény digitális változata. A periodikákat beolvasás után OCR (optikai karakter felismerő rendszer) segítségével kereshetővé tesszük. Ennek köszönhetően a “pdf” állományok teljes tartalma kereshető. A feldolgozott tartalmak két változatban érhetők el. A tömörített változat kisebb méretű, könnyebben kezelhető webes megjelenítésre optimalizált, a nagyobb fájméretű változat reprodukciós célra készült.

A feldolgozott kiadványok az “eKönyvtár” menü használatával megtekinthetők.

– Halasi Ujság: 1882-84,
– Halasi Tükör: 1987.04.03.-

www.halaspress.hu

Halaspress adatbázis


2020, október 10 – 09:13 |   Pertics Orsolya

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani helytörténeti adatbázisunkat, melyben városunk közelebbi és távoli múltjából olvashatnak cikkeket, teljes folyóiratokat digitalizált, kereshető formában. Kérjük, lapozgassák, olvasgassák, keressenek benne régi és újabb emlékeket,
történeteket, cikkeket, esetleg használják fel szakdolgozathoz az itt található anyagot. Az anyagok feldolgozása folyamatos, igyekszünk minél több cikket, évfolyamot feldolgozni, feltölteni, hogy olvasóink szélesebb körben tudják használni ezeket az eddig korlátozottan hozzáférhető anyagokat.

http://halaspress.hu/helytortenet

Halaspress adatbázis

“Büszke kiskun” 2011


2011, december 6 – 09:33 |   Nagy Zoltán

Kedves Gyerekek!

„Büszke kiskun” címmel öt napos nyári helytörténeti programra várjuk a
12-18 éves általános- és középiskolásokat.
Mindenkit, akik érdeklődnek Kiskunhalas régmúltja iránt.

Programjaink
– Helytörténeti előadások, beszélgetések a hallottakról, játékos feladatok, térképolvasás, régi halasi képeslapok megtekintése
– Helytörténeti séta a városban – Városházák, múzeumok, templomok, szobrok, emlékművek, belvárosi épületek látogatása
„Kistérségünk kincsei” – Kirándulás a kistérség nevezetességeihez
Időpont: 2011. 08. 15 – 08. 19. 9-16 óráig
Korosztály: 12-18 éves gyerekek
A részvétel ingyenes.
Ebéd: 450 Ft/nap (igény esetén)
A múzeumi belépőjegyek egyénileg fizetendők
Jelentkezési határidő: 2011. 07. 30.

“Büszke kiskun” 2009


2011, december 5 – 14:16 |   Nagy Zoltán

Ötnapos nyári helytörténeti program 12 és 18 éves általános- és középiskolások részére

Mindenkinek, aki érdeklődik Kiskunhalas régmúltjának megismerése iránt. A Martonosi Pál Városi Könyvtárban és onnan kiindulva helytörténeti foglalkozásokat szervezünk július 20. és 24. között 10-16 óráig.

Hétfő
– “Halas könyvekbe rejtve” Helytörténeti előadások, beszélgetések, ismerkedés játékos feladatok, térképolvasás, fejtörők révén a Martonosi Pál Városi Könyvtár helyismereti könyvállományával
Szakemberek, könyvtárosok, helytörténészek kiselőadásai.

Kedd
– “Halasi értékek utcáinkon“- Helytörténeti séta régi városrészeken, utcákon (Tabán, Felsőváros). Hol, mi történt Halason? Utcanevek kit, mit rejtenek?
Előadások, ismeretterjesztés, beszélgetés a látottakról.

Szerda
– “Halasi értékek építményeinkben” helytörténeti séta a városban – múzeum, csipkeház, tájház, temetők, templomok, szobrok, emlékművek, belvárosi épületek megtekintése. Mikor épült, ki építette, milyen rejtély, legenda fűződik hozzájuk?
Előadások, ismeretterjesztés, beszélgetés a látottakról.

Csütörtök
– “Népi kultúránk” Kézműves foglalkozás, népzenei és néptáncbemutató. Ismerkedés régi foglalkozásokkal, kézműves értékeinkkel, majd népzene és néptánc kultúránkkal.
Szakemberek, zenészek, táncosok bemutatói, kiselőadásai.

Péntek
– “Pásztorélet szépségei” Egész napos program. Kirándulás vonattal Kiskunmajsára, ott a tájház megtekintése. Kiskunmajsától nosztalgiavonatozás erdei vasúton Bugacpusztára, a Pásztormúzeumba. Ismerkedés a pásztorkodás, a pásztorélet értékeivel.
Szakemberek, tanárok, helytörténészek kiselőadásai.

Részvételi díj: 3.000 Ft, amely magában foglal napi egyszeri étkezést (ebéd)
Időpont: július 20-24-ig
Jelentkezni június 30-ig a Martonosi Pál Városi Könyvtárban keddtől péntekig 9-16 óráig