Ünnepi nyitva tartás! -2013-

2013, december 5 – 10:30 |   Nagy Zoltán

 

Minden Kedves Olvasónknak

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

 

Ünnepi nyitvatartás

  1. dec. 23-27. – zárva
  2. dec. 28. (szombat) 9-13 óráig – nyitva
  3. dec. 30-2014. jan. 1. – zárva

Nyitás 2014. jan. 2-án 9 órakor

 

104 éve született Örkény István

2016, április 5 – 11:08 |   Ritterné

Örkény István

Örkény István

(1912–1979)

1912. április 5-én született jómódú nagypolgári családból. A Piarista Gimnáziumban végzett. Édesapja határozott kérésére két diplomát is szerzett, gyógyszerészit és vegyészmérnökit, bár ez idő tájt már az irodalom vonzotta. Első novelláját József Attila fogadta be a legendás Szép Szó folyóiratba, 1937-ben. Bejárta Nyugat Európát, a második világháború kitörése Párizsban érte. Az utolsó vonattal érkezett haza. Ennek költőien emlékezetes írása a Párizs isten hozzád című egyperces novellája.
1941-ben magánkiadásban adta ki első groteszkre hangolt novelláskötetét, a Tengertáncot. Személyesen, ő maga gyűjtötte az előfizetőket. Az élet szélsőségeit nagyon fiatalon átélte; 1942-ben, egy nap behívót kapott Nagykátára. Felvette fehér, extra katonai egyenruháját (tartalékos tiszt volt), de a később hírhedté vált Muray nevű alezredes azonnal kiköttette egy fára, és egyenruhája gombjait egymás után levagdosta egy bicskával. Akkor tudta meg, hogy zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták be, és a szadista alezredes provokációnak minősítette ünnepi egyenruháját. Négy és fél év a fronton, a második magyar hadsereg halálmenetében, majd szovjet hadifogság. Hihetetlen lelkierővel már ott is írni kezdett. Ott született a hadifogoly-szociográfia: a Lágerek népe, majd a fronton játszódó darab: a Voronyezs, jó néhány novella és számtalan, a hadifogoly-lét specialitásait és lelkiállapotát leíró érdekfeszítő levél szüleihez, barátaihoz. (Kötetben összeállított levélgyűjteménye: Egyperces levelek.)
1946 karácsonyán jöhetett csak haza. Szerencsés hazaérkezése után bekapcsolódott a háború után nagy lendülettel induló irodalmi életbe. Lelkesen támogatta és hitte az épülő szocializmust. 1953-ban született, Írás közben című írószövetségi felszólalásában azonban (még áttételekben fogalmazva) nyilvánosságra hozta emberi, írói válságát és felismerését a rendszer tarthatatlanságáról.
Az 1956-os forradalomban nem vett részt tevőlegesen, de ő írta a ma is gyakran idézett mondatot, a Szabad Kossuth Rádió Parlamentből sugárzott okt. 30-i köszöntőjét: „Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.” 1956. nov. 2.-án az Igazság című lapban jelent meg lírai vallomása, a Fohász Budapestért, a szabadságáért harcoló városért.
A forradalom leverése után a kádári pártapparátus szilenciumot szabott ki rá, és írásait 1958-tól sehol nem közölték. Csak 1962-ben jelenhetett meg újra egy novellája, majd 1966-ban és 1967-ben gyors egymásutánban két elbeszéléskötete. (A Jeruzsálem hercegnője, benne a Macskajáték kisregény formában, majd a Nászutasok a légypapíron, a Tóték prózai változatával.) 1968-ban látott napvilágot az Egyperces novellák első kiadása, amellyel új műfajt teremtett. Egymás után születtek új korszakának ma már klasszikus novellái is, mint a Niagara Nagykávéház, amely a sötét elnyomás szorongásos állapotát rajzolta meg groteszk, mulatságos, már-már képtelen helyzetben, egy divatos budapesti kávéházban.
Egyperceseivel és két drámájával (Tóték, 1967, Macskajáték, 1971) nemzetközi hírnévre tett szert. 1969-ben Fábri Zoltán nagysikerű filmet rendezett a Tótékból, Isten hozta, őrnagy úr! címmel, Latinovits Zoltánnal a főszerepben. Makk Károly 1974-ben forgatta le a Macskajátékból készült, azonos című filmjét.
1969-ben született groteszk színjátékát, a Pisti a vérzivatarbanttöbb elemző a 20. századi Az ember tragédiájának nevezte, mert a magyarság több évtizedes, vérzivataros történelmét idézi fel benne különleges, helyenként provokatívan kiélezett, groteszk látásmóddal. („E kor nekünk szülőnk és megölőnk”, mondja a darab mottója.) A művet egy évtizedig nem engedélyezte a kádári kultúrpolitika, csak 1979-ben, halála évében kerülhetett színre a Pesti Színházban, Várkonyi Zoltán rendezésében, Tordy Géza, Gobbi Hilda és Garas Dezső főszereplésével.
További fontosabb kisregényei: Glória (1957), „Rózsakiállítás” (1977), Egy négykezes regény tanulságos története (1979). Fontosabb drámái: A holtak hallgatása (Nemeskürty István Rekviem egy hadseregért című könyvének színpadi feldolgozása, 1973), Vérrokonok (1974), Kulcskeresők (1975).
Műveit számos nyelvre lefordították, színdarabjait sok országban játszották. A Tóték párizsi előadása 1970-ben megkapta a Fekete Humor Nagydíját. Novelláiból, regényeiből, egyperceseiből filmek, tv-játékok sora született.
Irodalmi hatását, jelentőségét bizonyítja számtalan róla és műveiről született írás. Legutóbb Szirák Péter átfogó Örkény-monográfiája látott napvilágot (2008), korábban Lázár István, Bécsy Tamás, Földes Anna, P. Müller Péter, Simon Zoltán, Szabó B. István jelentetett meg róla önálló kötetben elemzéseket, tanulmányokat.
Örkény István 1979. június 24-én halt meg. Végakarata ezekkel a sorokkal zárul: „Most, amikor e sorokat írom, nemcsak vér szerinti rokonaimra, hanem barátaimra és ismerőseimre is szeretettel és hálával gondolok. Nincs bennem indulat vagy harag senki iránt; több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. Sorsomat befejezettnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek, kedveseim.”

Örkény Istvánt a Digitális Irodalmi Akadémia 2014. szeptember 18-i ülésén választották a testület posztumusz tagjává.

Ünnepi nyitva tartás!

2011, november 30 – 12:30 |   Nagy Zoltán

KEDVES OLVASÓINK!

Felhívjuk szíves figyelmüket könyvtárunk ünnepi nyitva tartására:

december 24., 25., 26. ZÁRVA

december 27. (szombat) 9-13 óráig

december 30. (kedd) 9-18 óráig

december 31. (szerda) ZÁRVA

január 1.(csütörtök) ZÁRVA

január 2. (péntek) ZÁRVA

január 3. (szombat) 9-13 óráig

Örömteli, boldog karácsonyi ünnepeket
és

sikerekben gazdag új esztendőt kíván
Önöknek
a könyvtár minden munkatársa.

,,ÉN ÉS KIS CSALÁDOM A PANDÉMIA ALATT/ ÉN A PANDÉMIA ALATT/ LAKÓKÖRNYEZETEM A PANDÉMIA ALATT”

2021, május 31 – 10:03 |   Anonymous

Az én kis családom a pandémia alatt

A ZÖLD-HÍD EGYESÜLET FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET 2021-ben kiskunhalasi lakosok részére A pályázat célja: a család életének, összetartó erejének, közös élményeinek, tevékenységeinek, tapasztalatainak, örömteli és/vagy szívfájdító, pillanatainak, életképeinek bemutatása a járványhelyzet alatt.
Téma és műfaj
1. Téma: A család érzelmeinek, mindennapjainak, ábrázolása a pandémia idején. 2. Műfaj:
§ fotó:
— formátuma, felbontása: vízjel nélkül, JPEG, legmagasabb képminőség; a rövidebb oldalon legalább 1500 pixel
— benyújtása: elektronikusan halas.csalad.pandemia.foto2021@gmail.com ímélcímen
— releváns adatok kérjük az ímélben is: név, életkor, ímélcím és telefonszám, felkészítő, intézmény
— nyomtatva is kérjük leadni a fotókat a Martonosi Pál Városi Könyvtárba, A/4 méretben, igényes kivitelben, fotópapíron, a borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét, a pályázó nevét, életkorát, ímélcímét és telefonszámát
— a fotóhoz címként 2 soros verset kérünk, a sorfajtát a szerző dönti el
Kategória
1. kategória – diákok
§ korhatár: 13–18. életévig
§ műfaj: fotó
§ pályamunka: egy pályázó maximum 3 pályamunkával indulhat
2. kategória – felnőttek
§ korhatár: 19 éves kortól
§ műfaj: fotó
§ pályamunka: egy pályázó maximum három pályamunkával indulhat.
Időpontok
1. A pályamunkák beérkezésének határideje:
§ 2021. június 15.
2. Eredményhirdetés és kiállítás:
§ A járványhelyzet elmúltával a Martonos Pál Városi Könyvtárban lesz
Díjazás, helyezés
Fotó
§ két korcsoport:
diák (13–18. életév)
felnőtt (19. életévtől)
§ helyezés: I–III., különdíj(ak) Kiskunhalas Várostól, a Martonosi Pál Városi Könyvtárból és a Zöld-híd Egyesülettől
További tájékoztató
1. Megjelenési lehetőség
§ Az első három helyezett (és a különdíjas) tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
§ A díjazott alkotók megjelenési lehetőséget kapnak Kiskunhalasi Thorma János Múzeumban is, a fotók egy részét a múzeum kordokumentumként megőrzi.
§ A megnyitón a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumának diákjai adnak műsort.
2. Szerzői és a személyiségi jogok
§ A pályamunka elküldésével a pályázó nyilatkozik, hogy a munka a saját alkotása, amely nem jelent meg korábban más műben, sem elektronikusan, sem nyomtatásban. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályamunkákat a pályázatot kiírók a pályázati kiírásban megadott módon közzétehetik, a pályázatért szerzői jogdíj nem jár.
§ A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályamunkák elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli.
§ A képek etikai szempontból nem lehetnek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt, és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat
3. Kiegészítő a fotós pályázati témához
§ A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).
§ Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por.
§ Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása.
§ Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
§ Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan képpel pályáztak, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból.
§ Kérjük, fordítsanak gondot a nyomtatásra: igényes kivitelben, A/4-es méretben, fotópapíron kérjük a fotókat.
4. Zsűri
§ A pályamunkákat szakmai bizottság értékeli.
5. Információ
Telefonon:
§ +36 77-523-152 – Juhász Gábor, közművelődési és partnervárosi referens
§ +36 70-658-7704 – Mongyi Marianna, a Zöld-híd Egyesület elnöke
§ +36 20-479-5480 – Palásti Károly, a Zöld-híd Egyesület elnökhelyettese
Ímélben:
§ foto.csalad.pandemia2021@gmail.com
§ muvoszt@kiskunhalas.hu
6. Támogatóink:
§ Kiskunhalas Város
§ Martonosi Pál Városi Könyvtár
§ Thorma János Múzeum
§ Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium
Kiskunhalas, 2021. április. 06.
Mongyi Marianna
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület elnöke
Palásti Károly
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület elnökhelyettese
Juhász Gábor,
Kiskunhalas Város Közművelődési és partnervárosi referense

Ünnepi nyitva tartás! 

2011, november 30 – 12:07 |   Nagy Zoltán

KEDVES OLVASÓINK!
Felhívjuk szíves figyelmüket ünnepi nyitva tartásunkra!

december 21. (péntek) 9-18 óráig

december 22.(szombat) 8-12 óráig

december 24., 25., 26. ZÁRVA

december 27. (csütörtök) 9-18 óráig

december 28. (péntek) 9-18 óráig

december 29. (szombat) 8-12 óráig

december 31. és január 1. ZÁRVA

január 2. (szerda) 9-18 óráig

 

 

 

 

Minden Kedves Olvasónknak és Látogatónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

 

 

 

 

 

Ünnepi nyitva tartás!

2013, március 28 – 17:14 |   Nagy Zoltán

  1. 03. 30-án szombaton könyvtárunk zárva tart.
    Április 2-án kedden 9 órától várjuk Önöket.
    Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!

 

 

“ÚRISTEN KAMASZ LETTEM!”

2011, december 5 – 15:42 |   Nagy Zoltán

“ÚRISTEN KAMASZ LETTEM!”
Sohonyai Edit

Találkozó
Sohonyai Edit
ifjúsági íróval

2010. május 11-én /kedden/

11 órakor
Kisszálláson a könyvtárban,

14 órakor Kiskunhalason

a Martonosi Pál Városi
Könyvtárban.

***

A program Kiskunhalas Város Önkormányzatának “A kiskunhalasi és a kiskunmajsai kistérség könyvtárai a minőségi szolgáltatásokért” című nyertes konzorciumi projektje keretében jön létre.

A projekt kedvezményezettjei: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Kiskunhalas Város Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata, Csólyospálos Község Önkormányzata, Kelebia Község Önkormányzata, Kisszállás Községi Önkormányzat, Zsana Község Önkormányzata, Tompa Város Önkormányzata.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja