Igenis vannak csodák!

Gyarmati Andrea: Igenis vannak csodák!

Az olimpiai ezüstérmes úszónő, gyermekorvos szépíróként több kötetet mondhat magáénak. Úgy tartja, vele mindig történik valami, és ezekben az életepizódokban rendre fölfedezi a köznapok csodáit, amik feltétlenül megörökítendők, így születtek önéletrajzi fogantatású kisprózáinak kötetei, amelyek sorában ez a negyedik. Az Igenis vannak csodák! hét tematikus fejezetében mintegy hetven novellisztikus kerekségű kisesszé, elmélkedés, emlékezés olvasható az emberi tapasztalatszerzésről és okulásról, a szeretet hatalmáról, a köznapok apró csodáiról, az orvosi rendelőben átélt esetekről és persze az uszodai élményekről. A csodák meglátása és a boldogságkeresés mellett az ő életében is akadtak szomorú epizódok, gyászos alkalmak (Pillangókisasszony); orvosként is belelátott számos család nehéz életébe, a gyerekek szomorú sorsába (A család mint olvasztótégely). Írásainak túlnyomó része közvetlen élettapasztalatból született, de ezeket a tapasztalatokat mindig belengi valami emberi – olykor gyermeki – melegség.