Szabad játék, mesehallgatás, mese – Kerekerdei képeink

A szabad játék, kötetlen beszélgetés és a mese volt főszerepben Kerekerdő Baba-Mama Klubunk mai foglalkozásán. 
A beszélgetés során szó került a szabad játék fontosságáról, hiszen a játék   a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége.

A gyerekek a külvilágból és a saját belső világukból nyert benyomásaikat játékban vetítik ki és ott újra szemügyre véve dolgozzák fel azokat. A kicsik a szabadjáték során ismerik meg a tárgyak tulajdonságait, saját akaratuk működését, cselekvőképességük, szabadságuk határait. Kipróbálhatják játszótársaikkal a megfelelő, célravezető viselkedésformákat. A gyerekek a játékon keresztül tanulják meg a döntéshozás, a problémamegoldás folyamatát, az önkontroll, a szabálykövetés fontosságát. A szabad játék során jutnak olyan élettapasztalatokhoz, amely nélkül nem tudnak magabiztos, önbizalommal teli felnőttekké válni, hiszen ebben a játékban ők irányítanak, ők vannak hatással a környezetükre, ők befolyásolják a világot. A szabad játék nem irányított, szervezett tevékenységet jelent. A szabadjáték célja, az egyéni benyomások feldolgozása.

A kisgyermekkor másik fontos fejlesztő tevékenysége: a mesehallgatás, amely szintén az őket körülvevő világ és benne önmaguk működésének megértését segíti. A mesék univerzális fejlesztő eszközök, nagy hatással vannak a kicsik érzelmi-, értelmi- és szociális fejlődésére is. A mesének hatalmas szerepe van a gondolkodási és megismerési folyamatban, a gyermekek jellemvonásainak kialakulásában, a pozitív emberi és erkölcsi tulajdonságok formálásában, a személyiség létrejöttének folyamatában. Természetesen kis manócskáink életkori sajátosságait figyelembe véve a számunkra most legfontosabb fejlesztő hatás: a szókincs és a gondolkodás fejlesztése az én mesék által.  Az a cél, hogy minél jobban ki tudják fejezni gondolataikat és érzéseiket, egyre jobban megértsék az őket körülölelő világot. Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta szerint a történetekben való gondolkodás, a mesehallgatás hozzátartozik az emberi kultúrához. Azokra a tudásanyagokra, amelyeket történeteken keresztül tanulunk vagy élünk át, sokkal jobban emlékezünk, mint azokra, amelyeket lexikai tudásként sajátítunk el vagy magolunk be. 

Mai bemutatott meséskönyveinket a 2-3 éves korosztálynak ajánlottam.

További információkat a klub eseményeiről: Kerekerdő Baba-Mama Klub Kiskunhalas facebook csoportban találhattok