Maxim Leo: Volt egyszer egy NDK – Egy keletnémet család története

2018, június 26 – 14:39 |   Ritterné

Maxim Leo: Volt egyszer egy NDK – Egy keletnémet család története

Leoék családjában sokat vitatkoztak. De csak ritkán személyes okokból, többnyire inkább politikáról, társadalomról, az ügyről. A zsidó Gerhard nagypapa a francia ellenállás harcosa, kém és újságíró, a hatalom vonalas képviselője. Kedvenc leánygyermeke, Anne hozzámegy a művész Wolfhoz, aki zöldre festett hajjal mászkál, és bűnbandának titulálja az NDK államot. Anne, aki tizenhét évesen lép be a pártba, úgy próbálja szeretni rebellis férjét, hogy azért ne árulja el sztálinista apját sem. A gyerek Maxim belenő az egyre jobban kiéleződő konfliktusokba. Maga előtt látja ordibáló apját, titokban a konyhában sírdogáló anyját és számára idegenné váló nagyapját. Tizennyolc évvel a berlini fal leomlása után Maxim Leo gondolatban visszatér az NDK-ba, hogy megrendítően bölcsen megírja, miként és miért bukott meg az antifasiszta atyák által alapított állam.

 

Vámos Miklós: Szitakötő

2013, szeptember 17 – 09:38 |   Ritterné

Vámos Miklós: Szitakötő – Nemzedékünk regénye (2012.)

 

A regény fő kérdése, mire jutott a múlt század közepén (1950, plusz–mínusz valamennyi) született generáció. Nyolc főhőse (és néhány „kültag”) a keményvonalas szocializmus éveiben volt gyerek. A puhább diktatúrában kamasz és ifjú felnőtt. Életük közepét találta telibe a rendszerváltozás. Már a (fapados) magyar kapitalizmusban is éltek huszonkét évet. Mire elég hat évtized? Mit értek el, s miről maradtak le? Mit tanultak, s miből nem? Mit felejtettek el, s mi vésődött beléjük örökre? (Ha ugyan létezik olyasmi, hogy „örökre”.) Számba vehető a várható jövő is.