Nagy sikert aratott az Óz, a csodák csodája előadás a könyvtárban

Nagy sikerű előadást mutattak be könyvtárunkban Czagányné Pásztor Anikó színész tanulói. Az Óz, a csodák csodája című darabot adták elő. A délelőtti órákban kis ovisok tapsoltak lelkesen az előadás végén, délután a Felsővárosi Általános iskola második évfolyama izgulhatta végig a színdarabot. A közönséget bevonva tették interaktívvá ezt az izgalmas történetet. Köszönjük a felkészítő tanárnő és a közreműködő diákok lelkes munkáját.

1906-ban nyílt meg rendeltetésének megfelelően a kiskunhalasi színház

Színház megnyitás

Az 1906 november 14-én megjelent Kiskunhalas Helyi Értesítője szerint ekkor nyílt meg a színház. A cikk az eredeti újságban így szerepel. (Ez a tartalom a 3. oldalon található.) Ha további érdekességeket szeretnének megtudni városunkról látogassák meg Halaspress helytörténeti adatbázisunkat!

“Színház megnyitás. Az újonan épült városi színházat szombaton este adták át szép ünnepség keretében rendeltetésének. Az általunk már kedvezően ismert
Szalkay Lajos színigazgató is lerótta a maga áldozatját közönségünk
iránt, mert a megnyitó előadás fényének emelésére megnyerte a
budapesti Nemzeti Színház két jeles művészének Pethes Imrének és gróf.
Feszteticsné Dömjén Rózának közreműködését. Színre került Kathona örök becsű drámája „Bánk Bán”mely előtt Magas Béla prológot szavalt, a színházi énekkar pedig a Hymnuszt énekelte. Az előadáson az úri közönség estélyi öltözékben jelent meg. A két vendég művész babér koszorút, illetőleg csokrot
kapott. A magas színvonalú előadás  után az új nagy vendéglőben bankett
volt, melyen mintegy nyolcvanan vettek részt . Az első pohárköszöntőt
Dr. Nagy Mór polgármester mondotta a vendégekre, melyet gróf
Fesztetics köszönt meg. Toasztot mondottak még Dr. Babó Mihály,
Kovács Károly. Dr. Hofmeiszter Juda, Gyárfás Ödön és mások. A
társaság kitűnő hangulatban csak a reggeli órákban oszlott szét. — Ma
színre kerül a Bohémszerelem operette.”