Jankovich Ferenc: Dunántúli végeken

A nagyszabású történelmi regénytrilógia a török kori Magyarországot idézi fel: katonai szempontból nézve, megeleveníti a kései magyar lovagkor, a végvári idők páratlan hősi erőfeszítéseit;  a lakosság, a történelmi szegénység mérhetetlen nyomorát és égbekiáltó szenvedéseit;  az oszmán elnyomatásból az emberies szabadságra, a széttöredezettségből az egység koncepciójára törekvő magyarság történelmi eszményvilágát. A három könyv tulajdonképpeni hőse: a nép…

A trilógia részei: 1. Hulló csillagok, 2. A tél fiai, 3. Hídégetés