Könyvajánló – Csere Péter: Kriminális történelem

Csere Péter: Kriminális történelem

Húsz megdöbbentő történet a huszadik századból! Ez a könyv a história legalsóbb bugyraiba vezet bennünket. Olyan történelmi tablót tár elénk, amelyből a tettesek, a rendőrök, a nyomozók személyes tettein túl a kor bűnelkövető és -feltáró eszközeinek fejlődése, valamint az adott korszak – Osztrák-Magyar Monarchia, Horthy-rendszer, szocializmus, rendszerváltozás – légköre is tetten érhető.