1906-ban nyílt meg rendeltetésének megfelelően a kiskunhalasi színház

Színház megnyitás

Az 1906 november 14-én megjelent Kiskunhalas Helyi Értesítője szerint ekkor nyílt meg a színház. A cikk az eredeti újságban így szerepel. (Ez a tartalom a 3. oldalon található.) Ha további érdekességeket szeretnének megtudni városunkról látogassák meg Halaspress helytörténeti adatbázisunkat!

“Színház megnyitás. Az újonan épült városi színházat szombaton este adták át szép ünnepség keretében rendeltetésének. Az általunk már kedvezően ismert
Szalkay Lajos színigazgató is lerótta a maga áldozatját közönségünk
iránt, mert a megnyitó előadás fényének emelésére megnyerte a
budapesti Nemzeti Színház két jeles művészének Pethes Imrének és gróf.
Feszteticsné Dömjén Rózának közreműködését. Színre került Kathona örök becsű drámája „Bánk Bán”mely előtt Magas Béla prológot szavalt, a színházi énekkar pedig a Hymnuszt énekelte. Az előadáson az úri közönség estélyi öltözékben jelent meg. A két vendég művész babér koszorút, illetőleg csokrot
kapott. A magas színvonalú előadás  után az új nagy vendéglőben bankett
volt, melyen mintegy nyolcvanan vettek részt . Az első pohárköszöntőt
Dr. Nagy Mór polgármester mondotta a vendégekre, melyet gróf
Fesztetics köszönt meg. Toasztot mondottak még Dr. Babó Mihály,
Kovács Károly. Dr. Hofmeiszter Juda, Gyárfás Ödön és mások. A
társaság kitűnő hangulatban csak a reggeli órákban oszlott szét. — Ma
színre kerül a Bohémszerelem operette.”

Halaspress adatbázis

2020, október 10 – 09:13 |   Pertics Orsolya

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani helytörténeti adatbázisunkat, melyben városunk közelebbi és távoli múltjából olvashatnak cikkeket, teljes folyóiratokat digitalizált, kereshető formában. Kérjük, lapozgassák, olvasgassák, keressenek benne régi és újabb emlékeket,
történeteket, cikkeket, esetleg használják fel szakdolgozathoz az itt található anyagot. Az anyagok feldolgozása folyamatos, igyekszünk minél több cikket, évfolyamot feldolgozni, feltölteni, hogy olvasóink szélesebb körben tudják használni ezeket az eddig korlátozottan hozzáférhető anyagokat.

http://halaspress.hu/helytortenet

Halaspress adatbázis