NÉPMESE NAPJA

2013, szeptember 23 – 11:34 |   Csabankóné Daró…

A NÉPMESE NAPJA SZEPTEMBER 30. – BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1859.

 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”
/Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából/.

 

A meséknek az archaikus kultúrákban évszázadokon keresztül óriási jelentőséget tulajdonítottak. Nem hiányozhattak abból a tudásanyagból, amelyet a fiatalabb generációnak át kellett vennie az elődeitől.
A népmesék a hagyomány által megszentelt tudás hordozói, őseink bölcsességét, tapasztalatát, bátorítását, vigasztalását, üzeneteit kódolják.
Az élő, lélegző meséken keresztül kapcsolatba kerülhetünk saját vágyainkkal, érzelmeinkkel, ösztönvilágunkkal, lehetőségeinkkel, szellemi gyökereinkkel, a létezésünk alapjául tekinthető ősi, univerzális értékrenddel is.

Induljunk útnak együtt a népmese napján! Őrizzük, vigyázzuk, mondjuk, olvassuk, tanítsuk a mesét! Keressük meg kincseinket, mert a mese – a lélek tükreként – ajtót nyit számunkra belső világunk felé!

 

Arany László: A fehérlófia és más magyar népmesék
[Tyukod] : Black & White, cop. 2004.
Cutter: A 77

 

Benedek Elek, Illyés Gyula: Az égigérő fa : magyar népmesék
[Budapest] : Corvina, 2001.
Cutter: B 48

 

Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Budapest : Magvető Kiadó, 2010.
Szakjelzet: 615
Cutter: B 76

 

Boldizsár Ildikó: A három királylány : magyar tündérmesék
Budapest : Palatinus, 1999.
Cutter: B 76

 

Kriza János: Vadrózsák : székely népköltési gyűjtemény
Budapest : Akad. K., 1987.
Szakjelzet: 398
Cutter: K 95

 

Széki népmesék (Sajtó alá rendezte Nagy Olga)
Bukarest : Kriterion, 1976.
Cutter: Sz 53