,,ÉN ÉS KIS CSALÁDOM A PANDÉMIA ALATT/ ÉN A PANDÉMIA ALATT/ LAKÓKÖRNYEZETEM A PANDÉMIA ALATT”

2021, május 31 – 10:03 |   Anonymous

Az én kis családom a pandémia alatt

A ZÖLD-HÍD EGYESÜLET FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET 2021-ben kiskunhalasi lakosok részére A pályázat célja: a család életének, összetartó erejének, közös élményeinek, tevékenységeinek, tapasztalatainak, örömteli és/vagy szívfájdító, pillanatainak, életképeinek bemutatása a járványhelyzet alatt.
Téma és műfaj
1. Téma: A család érzelmeinek, mindennapjainak, ábrázolása a pandémia idején. 2. Műfaj:
§ fotó:
— formátuma, felbontása: vízjel nélkül, JPEG, legmagasabb képminőség; a rövidebb oldalon legalább 1500 pixel
— benyújtása: elektronikusan halas.csalad.pandemia.foto2021@gmail.com ímélcímen
— releváns adatok kérjük az ímélben is: név, életkor, ímélcím és telefonszám, felkészítő, intézmény
— nyomtatva is kérjük leadni a fotókat a Martonosi Pál Városi Könyvtárba, A/4 méretben, igényes kivitelben, fotópapíron, a borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét, a pályázó nevét, életkorát, ímélcímét és telefonszámát
— a fotóhoz címként 2 soros verset kérünk, a sorfajtát a szerző dönti el
Kategória
1. kategória – diákok
§ korhatár: 13–18. életévig
§ műfaj: fotó
§ pályamunka: egy pályázó maximum 3 pályamunkával indulhat
2. kategória – felnőttek
§ korhatár: 19 éves kortól
§ műfaj: fotó
§ pályamunka: egy pályázó maximum három pályamunkával indulhat.
Időpontok
1. A pályamunkák beérkezésének határideje:
§ 2021. június 15.
2. Eredményhirdetés és kiállítás:
§ A járványhelyzet elmúltával a Martonos Pál Városi Könyvtárban lesz
Díjazás, helyezés
Fotó
§ két korcsoport:
diák (13–18. életév)
felnőtt (19. életévtől)
§ helyezés: I–III., különdíj(ak) Kiskunhalas Várostól, a Martonosi Pál Városi Könyvtárból és a Zöld-híd Egyesülettől
További tájékoztató
1. Megjelenési lehetőség
§ Az első három helyezett (és a különdíjas) tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
§ A díjazott alkotók megjelenési lehetőséget kapnak Kiskunhalasi Thorma János Múzeumban is, a fotók egy részét a múzeum kordokumentumként megőrzi.
§ A megnyitón a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumának diákjai adnak műsort.
2. Szerzői és a személyiségi jogok
§ A pályamunka elküldésével a pályázó nyilatkozik, hogy a munka a saját alkotása, amely nem jelent meg korábban más műben, sem elektronikusan, sem nyomtatásban. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályamunkákat a pályázatot kiírók a pályázati kiírásban megadott módon közzétehetik, a pályázatért szerzői jogdíj nem jár.
§ A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályamunkák elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli.
§ A képek etikai szempontból nem lehetnek kifogásolhatóak (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt, és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat
3. Kiegészítő a fotós pályázati témához
§ A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).
§ Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por.
§ Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása.
§ Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
§ Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan képpel pályáztak, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból.
§ Kérjük, fordítsanak gondot a nyomtatásra: igényes kivitelben, A/4-es méretben, fotópapíron kérjük a fotókat.
4. Zsűri
§ A pályamunkákat szakmai bizottság értékeli.
5. Információ
Telefonon:
§ +36 77-523-152 – Juhász Gábor, közművelődési és partnervárosi referens
§ +36 70-658-7704 – Mongyi Marianna, a Zöld-híd Egyesület elnöke
§ +36 20-479-5480 – Palásti Károly, a Zöld-híd Egyesület elnökhelyettese
Ímélben:
§ foto.csalad.pandemia2021@gmail.com
§ muvoszt@kiskunhalas.hu
6. Támogatóink:
§ Kiskunhalas Város
§ Martonosi Pál Városi Könyvtár
§ Thorma János Múzeum
§ Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium
Kiskunhalas, 2021. április. 06.
Mongyi Marianna
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület elnöke
Palásti Károly
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület elnökhelyettese
Juhász Gábor,
Kiskunhalas Város Közművelődési és partnervárosi referense