Címlap

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.3. Működés

közadattár logoja

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA

HALASI KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ALAPÍTVÁNY

1. Szervezeti, személyzeti adatok
 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

A könyvtárra vonatkozó adatok

Intézmény neve:              Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
Székhelye: 6400. Kiskunhalas. Szövetség tér 11.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az 1997. évi CXL. Törvény
Szakágazati száma (TEÁOR): 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Működési területe: Kiskunhalas Város
Törzskönyvi száma: 542133
Az alapító okirat száma:
Az intézmény adószáma: 155 42 133-1-03
Típusa:  Városi könyvtár
OM azonosítója:             
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye:           6400. Kiskunhalas. Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye:           6400. Kiskunhalas. Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv a létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (340247)


Alap tevékenységei:       

• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• Könyvkiadás   
• Egyéb kiadói tevékenység        
• Könyv-kiskereskedelem        
    
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
• M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
• M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
• Kulturális képzés          
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
• Foglalkoztatást elősegítő képzések
• Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
• Szakmai továbbképzések          
• Kötelező felkészítő képzések   
• Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
• Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.
Szakfeladatai:   

 • 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 • 581100 Könyvkiadás      
 • 581900 Egyéb kiadói tevékenység           
 • 476100 Könyv-kiskereskedelem 
 • 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • 932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
 • 932918 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
 • 855200 Kulturális képzés
 • 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 • 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 • 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
 • 855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
 • 855935 Szakmai továbbképzések
 • 855936 Kötelező felkészítő képzések
 • 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
 • 856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

 

 • Intézményvezető: Erhardt Györgyi /igazgató/

   

 • Panaszügyek: Erhardt Györgyi +36-77/423-832

utolsó módosítás:2011-10-12