Madarak és Fák napja – Környezetvédelem a századfordulón

A könyv borítója a Mikrotoll kft. gondozásába készült

A Madarak és Fák napja minden év május 10. napja,  immáron több mint 100 éve! 

 A mezőgazdaságra hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény után szervezték meg az első madarak és Fák napját. 1906-tól pedig iskolai keretek közé került, az elemi népiskolákban minden év májusában kellett természetvédő és erkölcsnemesítő szellemben méltatni a Madarak és Fák napját.

Madarak és Fák napja – Környezetvédelem a századfordulón c. könyv azokat a törekvéseket mutatja be, melyek a környezetvédelem terén az 1900-as évek táján a pedagógiai és ifjúsági irodalomban jelentkeztek.

Jankovich Ferenc: Dunántúli végeken

A nagyszabású történelmi regénytrilógia a török kori Magyarországot idézi fel: katonai szempontból nézve, megeleveníti a kései magyar lovagkor, a végvári idők páratlan hősi erőfeszítéseit;  a lakosság, a történelmi szegénység mérhetetlen nyomorát és égbekiáltó szenvedéseit;  az oszmán elnyomatásból az emberies szabadságra, a széttöredezettségből az egység koncepciójára törekvő magyarság történelmi eszményvilágát. A három könyv tulajdonképpeni hőse: a nép…

A trilógia részei: 1. Hulló csillagok, 2. A tél fiai, 3. Hídégetés

Hatvani Zoltán szavalóverseny


Hatvani Zoltán
Hatvani Zoltán forrás: facebook –  Hatvani Zoltán emlékoldal

Kedves Olvasóink!

2022.03.12.-én szombaton a könyvtárban kerül megrendezésre a
Hatvani Zoltán Megyei Középiskolás Szavalóverseny.
A rendezvény alatt a könyvtár zárva tart!

Megértésüket köszönjük!