Madarak és Fák napja – Környezetvédelem a századfordulón

A könyv borítója a Mikrotoll kft. gondozásába készült

A Madarak és Fák napja minden év május 10. napja,  immáron több mint 100 éve! 

 A mezőgazdaságra hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény után szervezték meg az első madarak és Fák napját. 1906-tól pedig iskolai keretek közé került, az elemi népiskolákban minden év májusában kellett természetvédő és erkölcsnemesítő szellemben méltatni a Madarak és Fák napját.

Madarak és Fák napja – Környezetvédelem a századfordulón c. könyv azokat a törekvéseket mutatja be, melyek a környezetvédelem terén az 1900-as évek táján a pedagógiai és ifjúsági irodalomban jelentkeztek.